25. goralské slávnosti v Ždiari

Už tradičné podujatie goralské folklórne slávnosti sa v tomto roku konali v dňoch 10.- 11. augusta 2019 v Strednici v obci Ždiar. Podujatie sa začalo v sobotu svätou omšou pod Havranom a Ždiarskou vidlou. Večerný
program patril vystúpeniu známej slovenskej speváčky Zuzany Smatanovej. Nedeľný program začal slávnostnou svätou omšou a následne pokračoval vozovým sprievodom obcou, čo bolo skutočným pohladením duše sledovať malých, ale i veľkých v tradičných goralských krojoch. V úvode kultúrneho programu vstúpil detský folklórny súbor Ždiaranček. Neskôr sa na pódiu vystriedali viaceré folklórne skupiny a súbory, ktoré hrdo prezentovali tradičnú goralskú hudbu, tanec a spev, napríklad Spevácka skupina GOROLI z Lendaku, FS Maguranka, FS Frankovčan, Mladý Heligón z Rabčíč a ďalšie.

Prítomní boli účinkujúci zo slovenských goralských obcí, ale nechýbali ani hostia zo susedného Poľska, teda gorali z druhej strany Tatier, napríklad DFS Male Podhale, či FS Hop Cup zo Zakopaného. Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie domácej folklórnej skupiny Goral.

rf