Užitočné odkazy

Link: https://www.mzv.sk/web/varsava

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave

ul. Litewska 6, 00-581, Warszawa, Poľsko
Mapka polohy
Tel.: +48 225258110
Fax: +48 226295750, +48 225258122
Mobil: +48 604 533 944 (pohotovostný mobil)
Email: emb.warsaw@mzv.sk

Úradné hodiny veľvyslanectva:

pondelok – štvrtok: 8:00 – 16:30

piatok: 8:00 – 14:00

Úradné hodiny konzulárneho oddelenia:

pondelok – piatok: 9:00 – 12:00


Link: https://www.mzv.sk/web/varsava/honorarne_konzulaty

Honorárne konzuláty

Zaužívané meno štátu

Názov

Konzulárny obvod

Konzul

E-mail

Po¾sko

Konzulárny úrad v Rzeszove

Podkarpatské vojvodstvo, Lubelské
vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Adam Góral

m.kucharska@pkb.net.pl

Po¾sko

Konzulárny úrad v Zakopanom

Malopo¾ské vojvodstvo

Wies³aw Tadeusz Wojas

konsulat@wojas.pl

Po¾sko

Konzulárny úrad v Poznani

Ve¾kopo¾ské vojvodstvo

Piotr Stanislaw Styczynski

konsulat-slowacji@wp.pl

Po¾sko

Konzulárny úrad v Sopote

Pomoranské vojvodstvo, Západopomoranské
vojvodstvo

Jerzy Leœniak

konsul@putalkor.pl

Po¾sko

Konzulárny úrad v Bydhošti

Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské
vojvodstvo

Wies³aw Cezary Olszewski

konsul@byd.pl

Po¾sko

Konzulárny úrad vo Vroclave

Dolnosliezske vojvodstvo, Lubuské
vojvodstvo

Maciej Kaczmarski

konsulat@slowacji.wroclaw.pl

Po¾sko

Konzulárny úrad v Gliviciach

Sliezske vojvodstvo, Opolské
vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo

Marian Czerny

biuro@konsulat.gliwice.pl

 

Link:  https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahranièia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách.

Každý rok stúpa počet občanov, ktorí sa v zahraničí dostávajú do ťažkostí, či už ide o prírodné a živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, sociálno-spoločenské krízy, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vznik krízových situácií upozorňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú v daných oblastiach formou SMS, prípadne občanov kontaktuje telefonicky.

K využitiu služby MZVaEZ – systému pomoci cestujúcich v zahraničí je potrebné vyplnenie registračného formulára, ktorý vyžaduje vyplnenie nasledovných údajov:

 

  • Registrujúca osoba– osobné informácie (meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, telefónny kontakt, mail a iné)
  • Spolucestujúci– počet spolucestujúcich, prípadne ich meno, priezvisko a kontaktné údaje)
  • Cestovný plán – cieľová krajina, dátum odchodu, dátum príchodu, tranzitné krajiny
  • Kontaktná osoba  v Slovenskej republike pre prípad núdzového kontaktovania(meno, priezvisko, telefónny kontakt, mail)

 

Ak cestujete spolu viacerí, stačí, ak je zaregistrovaná jedna osoba s údajmi o cestovnom pláne a počet spolucestujúcich alebo môžete zadať mená a kontaktné údaje všetkých spolucestujúcich. Registrujúcim môže byť cestovná kancelária.
Odporúčame uvádzať tranzitné krajiny počas cesty a čo najpresnejšie miesta pobytu (mestá, hotely) kvôli lokalizácii v prípade núdze.

Pri registrácii je vhodné uviesť blízku kontaktnú osobu v Slovenskej republike, ktorá necestuje, ale je s registrujúcou osobou v príbuzenskom alebo inom blízkom vzťahu.

Na základe údajov z registračného formulára môžu tak zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí poskytnúť rýchlu pomoc cestujúcim v núdzi. Ak si zvolíte možnosť poskytovania dôležitých informácií a včasného varovania o situácii v krajinách cestovného plánu prostredníctvom e-mailu, získate informácie o každej zmene cestovného odporúčania v krajinách vášho pobytu.

Po úspešnej registrácii vám bude na mail zaslaný registračný kód, ktorým môžete zmeniť údaje registrácie alebo zrušiť registráciu.

UPOZORNENIE
V tejto súvislosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na dôležitosť správne uvedených údajov, najmä kontaktov a krajín, ktoré občania počas cesty navštívia.
Poskytnuté osobné údaje MZVEZ SR využíva a uchováva len k uvedeným účelom (viď. politika ochrany súkromia). Informácie z formulára sa uchovávajú maximálne 30 dní od dňa plánovaného ukončenia cesty do zahraničia a následne sú automaticky vymazané.
Vyplnením a potvrdením registračného formulára dávate prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov vo vymedzenom rozsahu a zároveň potvrdzujete, že všetky údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.

 

 

 

 

Link:  https://www.mzv.sk/web/cgkrakow


Generálny konzulát SR v Krakove

ul. Św. Tomasza 34, 31-027, Kraków, Poľsko
Mapka polohy
Tel.: +48 124254970
Fax: +48 124254972
Mobil: +48 602108608
Email: cg.krakow@mzv.sk

Konzulárnym obvodom generálneho konzulátu sú vojvodstvá Malopoľské, Podkarpatské, Sliezske a Svätokrížske.

 

Link:
https://www.msz.gov.pl/sk/p/bratyslawa_sk_a_sk/c/MOBILE/velvyslanectvo/kontakt/kontakt


Konzulát Wroclaw

http://konsulat.slowacji.wroclaw.pl/sk/konzulaty/?fbclid=IwAR1YybPukzN1SR3nfXc2Fai-XR0CJKo_9vlIIJM495vS5Hn-B0_eotQGoyc