65. Slávnosti kultúry Rusínov- Ukrajincov Slovenska vo Svidníku za účasti ĽH Magury

V dňoch 14.- 16. 6 . 2019 sa na svidníckom amfiteátri konal najstarší folklórny festival na Slovensku . Slávnosti kultúry Rusínov- Ukrajincov Slovenska. Počas troch dní ponúkol festival množstvo účinkujúcich nielen z domova, ale i zo zahraničia. Pre návštevníkov boli pripravené viaceré pásma a programy na amfiteátri, ale i na priľahlom skanzene. V nedeľňajšom programe patrilo pódium hosťom, ktorí prišli pozdraviť účastníkov 65. Slávností. Jedným z týchto hostí bola i ĽH Magura z Kežmarku. Nezameniteľnou goralskou hudbou a spevom si získali publikum, ktoré ich odmenilo bohatým potleskom. Na svidníckom pódiu zahrala ĽH Magura viaceré známe goralské piesne, ktoré si spolu s nimi zaspievalo i prítomné publikum.
rf