Aktuálne epidemiologické opatrenia a podmienky na hraniciach

V súčasnosti, kedy epidemiologickú situáciu komplikujú nové mutácie, dôrazne odporúčame zvažovať každý jeden účel cesty do zahraničia.
🇸🇰Režim na hraniciach sa sprísňuje v súvislosti s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v oblastiach, v ktorých sa rozšírili. Ide o krok, ktorý má tlmiť počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí.
❓Aké zmeny nás od 17. februára čakajú?
‼️Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým PCR testom. Znamená to, že osoba, s prihliadnutím na viacero výnimiek, bude musieť absolvovať po príchode na Slovensko 14-dňovú izoláciu a najskôr na 8. deň bude testovaná PCR metódou na COVID-19.
📝Výnimky zo 14-dňovej izolácie po príchode na Slovensko:
1️⃣Pendleri, študenti, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu a podobne.
🔹Požiadavka negatívneho antigénového alebo PCR testu sa z frekvencie raz za 14 dní mení na raz za 7 dní.
2️⃣ Športovci pri tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
🔹Požiadavka na negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín.
3️⃣ Nová skupina osôb so špecifickým režimom
✅pendleri v krajinách EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie,
✅osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19
✅osoby, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14 dňami.
🔹Pre túto skupinu platí:
➖pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín,
➖najneskôr pri vstupe na územie SR sa musí zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica
➖musia sa podrobiť izolácii, avšak tá im končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. V prípade, že osoba takýto okamžitý test nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár ehranica (najskôr na 8. deň test, ak je negatívny, izolácia sa končí. Bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

zdroj: https://www.facebook.com/UradVladySR/photos/a.2353598744915943/2882459585363187/