Boze Narodzyňe v Zoře

Folklórna skupina Goral a Občianske združenie Spolok goralského dedičstva pripravili dňa 25.12.2019 v kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari vianočný program pod názvom “Boze Narodzyňe v Zoře”.

Súčasťou programu bol živý Betlehem, spievanie kolied, Betlehemské hry a nechýbalo ani malé vianočné občerstvenie. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a všetci prítomní odchádzali naplnení vianočným posolstvom o narodení Spasiteľa sveta.

rf