Božie narodenie v Ždiari

Folklórna skupina  Goral a Občianske združenie  Spolok goralského dedičstva v Ždiari usporiadali v utorok 25.12.2008 v kostole Navštívenia panny Márie v Ždiari vianočný program pod názvom  „Božie narodenie v Ždiari“. V príjemnej vianočnej atmosfére mali prítomní možnosť vidieť živý Betlehem, spev krásnych vianočných kolied a tiež betlehemské hry. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené drobné očerstvenie.


Jozef Pitoňák