Odhalenie pamätnej tabule Karolovi Plickovi v Ždiari

« z 2 »