Tlačové správy

Folklórny festival Východná je jednotkou

Folklórny festival Východná je jednotkou

Podľa prieskumu Národného osvetového centra je Folklórny festival Východná 2. najznámejším festivalom na Slovensku. Medzi folklórnymi podujatiami si drží bezkonkurenčné prvenstvo.

Celý prieskum na výberovej vzorke 1 500 respondentov bol zacielený na festivaly a kultúrne podujatia na Slovensku v rôznych oblastiach umeleckej tvorby (divadlo, film, hudba, folklór a amatérska umelecká súťaž). Prioritne sa zameriaval na spontánnu a podporenú znalosť jednotlivých festivalov. Ťažisko prieskumu tvorila oblasť folklórnych festivalov – v prieskume sa zisťoval aj imidžový profil vybraných festivalov, ich postavenie v rámci konkurenčného trhu a špecifiká a odlišnosti medzi festivalmi. V odpovediach sa objavilo 45 podujatí, zväčša hudobných a folklórnych. Analýza sociálno-demografického zloženia návštevníkov umožnila identifikovať hlavné cieľové skupiny a návštevnícky potenciál do budúcnosti.

Keď sa povie festival, 9 % Slovákom napadne automaticky Folklórny festival Východná. Lepší výsledok dosiahol iba multižánrový festival Pohoda s 35 % spontánnou znalosťou. Na treťom mieste skončil Topfest so 4 % .

Ak mali respondenti možnosť vymenovať viacero festivalov, Folklórny festival Východná uviedlo až 29 % opýtaných. Pohoda zostala na prvom mieste (86 %) a na treťom mieste skončil hudobný festival Topfest (14 %). Folklórny festival Východná je na Slovensku dvojka, ale bezkonkurenčné prvenstvo si drží medzi folklórnymi festivalmi. Na priamu otázku, či už niekedy počuli o Folklórnom festivale Východná, odpovedalo kladne 88 % opýtaných. Medzi návštevníkmi festivalu Východná prevládajú ženy (57 %) a obyvatelia Prešovského kraja (21 %).

Folklórny festival Východná je najstarší folklórny festival na Slovensku. Prvý ročník sa uskutočnil na provizórnom pódiu v roku 1953 a trval jeden deň. O štyri roky to už boli tri dni a v roku 1958 zaznamenal rekordný počet 1 400 účinkujúcich a vyše 30-tisíc návštevníkov! Tento rok oslávi svoje okrúhle 65. výročie. Obcou Východná, ktorá má okolo 2 280 obyvateľov, za 3-4 dni prejde vyše 30-tisíc ľudí. Kedysi na festivale vystupovali folklórne skupiny vzdialené maximálne do 100 kilometrov, dnes prichádzajú z celého Slovenska a pozvanie prijímajú aj zahraničné súbory.

Našou ambíciou je stať sa znovu členom CIOFF (Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia), mimovládnej kultúrnej organizácie v pôsobnosti UNESCO. Tento rok plánujeme splniť všetky podmienky, aby sme ďalší rok mohli festival otvoriť so statusom CIOFF,“ povedal generálny riaditeľ Národného osvetového centra, ktoré Folklórny festival Východná organizuje. Bohaté ľudové tradície ožijú v obci Východná na prahu letnej turistickej sezóny 4. až 7. júla. Novinári sa môžu akreditovať do 10. júna 2019. Program a všetky dôležité informácie pre návštevníkov sa nachádzajú na webe Festivalvychodna.sk.

Folklórny festival Východná usporadúva Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s obcou Východná pod záštitou ministerky kultúry SR. Zber dát pre Národné osvetové centrum zrealizovala agentúra SITCON v období od 23. apríla do 3. mája 2019.

(tlačová správa)

Posted by in Tlačové správy
Gas Familia privítala tisícky návštevníkov

Gas Familia privítala tisícky návštevníkov

V sobotu 29. septembra 2018 sa uskutočnil vôbec prvý Deň otvorených dverí spoločnosti Gas Familia, ktorý si prišlo vychutnať viac ako 2500 návštevníkov, s čím sú nepochybne najviac spokojní samotní organizátori podujatia. Gas Familia pri príležitosti 20. výročia firmy prvýkrát otvorila svoje brány a teší sa z veľkej účasti. Návštevníkov zaujímali predovšetkým prehliadky štyroch závodov, kde mohli navštíviť pálenicu, likérku či octáreň, ale tiež zistiť, ako sa spracováva ovocie do štiav Fruxi Fresh. Okrem prehliadky čakal na návštevníkov darček v podobne vyrábaného produktu z jednotlivých závodov. Prehliadky však neboli jedinými atrakciami, ktoré očarili milo prekvapených návštevníkov. Sprievodný program dopĺňali známe hudobné skupiny zo Slovenska a postarali sa tak o skvelú atmosféru. Úvod programu patril detskému divadielku Cililing a už o 13:00 hod. bol areál plný predovšetkým malých detí. Tie sa tešili vystúpeniu známeho speváka Mira Jaroša, ktorý sa venuje detskej tvorbe. O výbornú zábavu sa postarala aj skupina Ščamba, ktorá mala v okrese Stará Ľubovňa svoju premiéru a ukázala, že s nimi je o zábavu vždy postarané. Hudobný program ďalej doplnil známy spevák Adam Ďurica a hudobná skupina Heľenine oči z Prešova, ktorí uzatvorili všetky hudobné vystúpenia. Na svoje si prišli aj najmenší, ktorým okrem divadla Cililing a Mira Jaroša spríjemňovala deň detská zóna plná atrakcií pre deti. Jedným z prekvapení podujatia bola expozícia 20 rokov, ktorá priniesla opätovný návrat do minulosti firmy. K nahliadnutiu boli staré fotografie, informácie o začiatkoch a postupnom rozvíjaní firmy, či kancelárske priestory využívané v minulosti. Aj toto napovedá, že firma má čo ukázať a čím zaujať zvedavcov. Organizátori mysleli na všetko, a tak nechýbala ani bohatá tombola v podobne troch plných paliet výrobkov spoločnosti Gas Familia. Bodkou za celým dňom plným prehliadok, zábavy a hudby bol slávnostný ohňostroj, ktorý sa vynímal nad celým mestom Stará Ľubovňa. Podujatie si získalo pozitívne ohlasy, preto je len otázkou času, kedy sa z tejto prvotiny stane tradícia. Skvelý program, zaujímavé prehliadky a expozície, či bohatá tombola presvedčili mnoho návštevníkov, aby zistili, čo sa deje za bránami spoločnosti Gas Familia.

– Tlačová správa

Posted by in Tlačové správy