Dievčenská spevácka skupina z Hladovky vydala vianočné CD ,,Vitaj nom, Boze zrodzony”

Na sklonku tohto roka sa Dievčenskej speváckej skupine z Hladovky podarilo vydať prvé CD s krásnymi vianočnými piesňami pod názvom ,,Vitaj nom, Boze zrodzony”

Spevácka skupina vznikla v októbri roku 2017. Všetky jej členky boli členkami Detského folklórneho súboru Goral v Hladovke, ktorý funguje pri základnej škole. Nielenže sa dievčatá poznali odmalička, ale boli i zvyknuté spolu spievať.

,, U nás v súbore to doposiaľ fungovalo tak, že väčšina mládeže, ktorá skončila deviaty ročník, sa roztratila po školách a po svete. Nás to však bavilo a chceli sme sa venovať folklóru aj naďalej, a tak sme sa rozhodli skúsiť šťastie vo folklórnej relácii RTVS Zem spieva. Na kastingu sme uspeli a postúpili do základného kola, odkiaľ nás síce porota ďalej neposunula, ale tento zážitok nám dal ešte väčšiu chuť spievať a prezentovať goralský folklór“- uviedla v úvode vedúca skupiny Magdaléna Hutlasová

Repertoár speváckej skupiny tvoria goralské piesne – tzv. „vjyrhove“-  ťahavé piesne, ktoré sa spievali hlavne v prírode, v lese, na poli, či pri práci, tematicky prírodné a ľúbostné. Ďalej piesne ku muzike, medzi ktoré patria aj tzv. „cepjarske“, ktoré sa spievajú pri čepčení nevesty a vianočné piesne. Na odreagovanie počas skúšok často zablúdia aj k piesňam z iných regiónov.

Dievčenskú spevácku skupinu v súčasnosti tvorí 6 členiek vo vekovom rozpätí 16-20 rokov. Mladá Goralská muzika z Hladovky, s ktorou nahrali CD ,,Vitaj nom, Boze zrodzony”, má 7 členov a jej primášmi sú Adam Harmata a Andrej Kubica.

A aké sú najväčšie úspechy mladých talentovaných speváčok? ,, Našim doteraz najväčším úspechom je titul LAUREÁT z celoslovenskej súťažnej prehliadky hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka, ktorý sme v roku 2019 získali v kategórii spevácke skupiny za pásmo piesní Na malinách. Nedávnym úspechom je vydanie vianočných goralských piesní na CD „Vitaj nom, Boze zrodzony“, na ktorom sme posledné dva mesiace intenzívne pracovali spoločne s Goralskou muzikou z Hladovky. Touto cestou im zároveň chceme nesmierne poďakovať, že sa s nami na to dali a dotiahli sme do zdarného konca“- priblížila Magdaléna Hutlasová

CD  „Vitaj nom, Boze zrodzony“ obsahuje 12 vianočných piesní a kolied, tradičných aj celkom nových.  „Za jeho vznik vďačíme v prvom rade rodičom, ktorí nás inšpirovali, podporovali a mali trpezlivosť s nácvikmi neskoro do noci. Ďalej poďakovanie patrí obci Hladovka, ktorá prispela finančne a tým umožnila vznik tohto diela, pánom farárom vdp. Miroslavovi Žmijovskému a vdp. Jozefovi Svitekovi, ktorí dodali CD nosiču vizuálnu podobu a pánovi Máriovi Kubasovi za nahranie.  A v neposlednom rade musíme spomenúť aj súčasnú situácii – myšlienka na CD sa zrodila a bola zrealizovateľná paradoxne vďaka tomu, že sme boli všetci doma na dištančnom štúdiu a mohli si po večeroch nájsť čas na folklór“- dodala Magdaléna Hutlasová

Čo sa týka plánov do budúcnosti, tie záležia od podmienok, keďže väčšina folklórnych akcií sú hromadné podujatia. Chceli by ale pokračovať v rozširovaní repertoáru, v zlepšovaní techniky a štýlu spevu a celkového hlasového súzvuku. Toto leto im pandémia prekazila niekoľko festivalov vrátane Východnej, čo by rady budúci rok dohnali. Taktiež chcú aj naďalej čepčiť nevestičky a rozveseľovať svadby goralským spevom a muzikou. Snom do budúcnosti je určite ďalšie CD.

A čo by členky speváckej skupiny zaželali našim čitateľom k vianočným sviatkom?

„Chceli by sme popriať najmä pevné zdravie a veľa trpezlivosti, pokory a lásky k blížnemu. Nech Vám rok 2021 prinesie mnoho úspechov a všetko šťastie, o ktoré Vás rok 2020 ukrátil. Božie požehnanie, veľa pohody a vzájomné porozumenie Vám praje Dievčenská spevácka skupina a Goralská muzika z Hladovky- “ uzavrela rozhovor v mene všetkých členiek Dievčenskej speváckej skupiny z Hladovky vedúca Magdaléna Hutlasová.

V prípade záujmu o vianočné CD „Vitaj nom, Boze zrodzony“, pošlite správu cez fcb stránku https://www.facebook.com/Diev%C4%8Densk%C3%A1-spev%C3%A1cka-skupina-z-Hladovky-308160376391379/?ref=page_internal

 

rf