Festival ľudovej kultúry 2019

Dňa 28.júla 2019 sa v obci Nižná Olšava stropkovského okresu konal v poradí už 4. ročník festivalu ľudovej kultúry 2019. Organizátorom podujatia bola obec Nižná Olšava v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku. Podujatie sa konalo na obecnom amfiteátri a keďže prialo i počasie, prišlo mnoho návštevníkov nielen zo samotnej obce, ale i blízkeho ,či vzdialeného okolia. Prítomní boli i viacerí hostia, spomeniem predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, ktorý pozdravil všetkých prítomných a zaželal podujatiu zdarný priebeh. V samotnom kultúrnom programe vystúpili viacerí účinkujúci, medzi ktorými bol i František
Lizák s rodinou, ktorý žije neďaleko Stropkova, v obci Bokša. A i napriek tomu, že v tomto regióne žije už viac ako dvadsať rokov, nikdy nezabúda na svoje korene, na to odkiaľ pochádza a teda na obec Lendak a na svoje goralské korene. A i po takom dlhom čase stále prezentuje tradičnú goralskú hudbu a spev. Pán František sa okrem spevu venuje i hre na heligónku. I na festivale tradičnej ľudovej kultúry v obci Nižná Olšava všetkým  prítomným spolu so svojou rodinou zaspieval a zahral viaceré známe i menej známe goralské piesne, čím spestril kultúrne podujatie a prítomní jeho a celú jeho rodinu odmenili búrlivým potleskom.

rf