Goralské folklórne slávnosti 2019 v Skalitom zostali verné svojej tradícii

Jedinečné Goralské slávnosti otvorili svoje brány v Skalitom už po 28. krát.

Tradičné folklórne podujatie privítalo tento rok opäť veľké množstvo divákov, ktorí si do amfiteátra prišli pozrieť bohatý kultúrny program. Podujatie otvoril starosta obce Skalité PaedDr. Jozef Cech. Medzi hosťami boli primátori kysuckých miest a starostovia obcí, návštevníci zo zahraničia, domáceho a širokého okolia.

Moderátor podujatia Martin Kopor predstavil a postupne uviedol všetkých účinkujúcich – domácich, kysuckých a zahraničných, ktorými v tomto roku boli: DFS Skalnička – Skalité, Vlasta Mudríková – Skalité, ĽH Capkovci – Skalité, Goroľ muzička – Skalité, recitátorka p. Mária Papíková –  Skalité, Heligonkári Jaroslavy Jelínkovej so Sofiou Králikovou, FS Račan z Oščadnice, SS Štepnicka Skala zo Streženice a taktiež hostia z Českej republiky – FS Zaolzi Jablunkov a z Poľska – Kapela Góralska – Istebná. Hlavným hosťom programu bol FS Rozsutec zo Žiliny.  

Obecné hody „KERMAS“ a Goralské slávnosti mali viaceré sprievodné podujatia. Hodový krojovaný sprievod obcou a jarmok remesiel.

Novinkou bol program, najmä pre najmenších, pod názvom „Príď a nafúkaj si balón“.  V časovom úseku sedem hodín sa návštevníci snažili nafúkať čo najväčší počet balónov. A podarilo sa. Celkovo bolo nafúkaných 1149 pestrofarebných balónov a obec Skalité sa tak zapísala do Knihy slovenských rekordov. Samozrejme všetko bolo pod dohľadom jej komisára.

Súčasťou hodovej nedele bol už po 25-krát priateľský futbalový zápas Internacionálov Skalité – Lednické Rovne na ihrisku TJ Slovan, ktorý sa skončil výhrou domáceho tímu 5:3. Návštevníci Goralských slávností mohli využiť aj jedinečnú jazdu štýlovým historickým autobusom, ktorý premával v tento deň na linke Skalité – Čadca.

Vyvrcholením hodovej nedele bola slávnostná svätá omša k liturgickej oslave patróna farnosti sv. Jána Krstiteľa.

Slnečná nedeľa tak ponúkla pohodu, radosť, priateľstvá a oddych v príjemnej atmosfére obecných hodov a 28. ročníka Goralských slávností.

Dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadril poďakovanie p. Janke Časnochovej kultúrnej referentke, ktorá sa na prípravách GS podieľala od začiatku roka. Srdečné poďakovanie patrí aj p. farárovi Jozefovi Možiešikovi a jeho hosťovi otcovi Vladimírovi Kutišovi, farárovi, ktorý pôsobí v Žiline Hájiku za slávnostnú hodovú omšu. Od júna boli GS a hodové slávnosti pod taktovkou kultúrnej komisie, komisie cestovného ruchu, podnikania, obchodu a služieb, zamestnancov obecného úradu, obecnej prevádzkarne, centra voľného času, DHZ Skalité a dobrovoľníkov, za čo im patrí veľké poďakovanie, za zvládnutie príprav a priebehu celého podujatia.

Ďakujeme p. Ivankovej za nádhernú kvetinovú výzdobu v amfiteátri. Našim občanom, športovcom, poslancom za svedomitú starostlivosť o našich partnerov z družobnej obce Lednické Rovne a účinkujúcim za pestrý a bohatý kultúrny program.

Obec Skalité, touto cestou ďakuje všetkým návštevníkom podujatia a priaznivcom folklórneho umenia, cez ktoré si ctíme tradície našich predkov a uchovávame ich tak pre ďalšie generácie.

Organizátorom 28. ročníka  folklórneho festivalu Goralské slávností  bola obec Skalité, Kysucké kultúrne stredisko Čadca a Žilinský samosprávny kraj .

PaedDr. Jozef Cech, Starosta obce

Zdroj: https://www.skalite.sk/aktuality/goralske-folklorne-slavnosti-2019-v-skalitom-zostali-verne-svojej-tradicii-1298sk.html