Goralský tanec (guraľsky)

Regionálne vymedzený tanečný cyklus pozostávajúci z krátkych tanečných častí. Najčastejšie sa tancoval vo dvojici ako sólo muža a ženy (zriedkavo vo dvoch dvojiciach) alebo v trojici (muž a dve ženy). Tanečný cyklus pozostával z 3–8 častí nazývaných podľa základných motívov: a) prosta, ozwodna, b) kresaný (krzesany) – nimi tanec vrcholil a c) drobna, ktorou tanec končil. Celý cyklus bol veľmi variabilný, ohraničený úvodným a záverečným vykrútením (zeliona, do zvijania) alebo podvrtkou tancujúcich. Hudobný sprievod k tancu tvorili pásma osobitých piesní, predspevovaných tanečníkmi pred muzikou: ozvodne a starosvecke – s päťtaktovou štruktúrou úsekov a krzesane alebo drobne – so štvortaktovou štruktúrou. Goralský tanec je niektorými hudobnými a tanečnými znakmi blízky krútivým tancom starého štýlu. Patril k najbežnejším a obľúbeným tancom goralov na muzikách, svadobných veseliach, krstinách, dorobníkoch. Dodnes sa tancuje na Orave (Suchá Hora, Hladovka) a v severnom Spiši (Ždiar).

zdroj: https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/goralsky-tanec/?fbclid=IwAR18-Px9Vi92E4tJ9DxPrikaGkpAzjUBRTId6CrLfeOStcxDmIpG4aRMSVI