IMB: Goralská menšina má byť uznaná

Uznanie Goralov ako národnostnej menšiny na Slovensku. Kodifikácia goralčiny. Financovanie goralskej kultúry. Atlas goralských komunít. Aktivisti z goralskej menšiny si sformulovali svoje požiadavky, ktoré podložili analýzou situácie tejto skupiny na Slovensku. Sčítanie obyvateľov v roku 2021 chcú využiť na to, aby poukázali na potreby Goralov na Slovensku. Správa o tejto téme bola vytvorená v dielni Inštitútu Mateja Bela.

Na Slovensku žije podľa odhadov niekoľko desať tisíc ľudí, ktorí majú goralské korene. Existuje 60 takých obcí, kde sa využívajú goralské nárečia. Táto skupina má svoju tradičnú, pestrú ľudovú kultúru, ktorá je propagovaná kapelami a súbormi naprieč celým Slovenskom.

Napriek tomu, Gorali na Slovensku nie sú v súčasnosti uznaní ako národnostná menšina. Spôsobuje to problémy pri zachovaní a rozvoja identity tejto skupiny obyvateľstva.

„Narodil som sa v obci Kolačkov, kde sme od môjho detstva používali miestne goralské nárečia. Pre mňa je prirodzené, že máme našu vlastnú kultúru, ktorú by sme chceli rozvíjať. Bohužiaľ, to, že Gorali na Slovensku nie sú uznaní ako menšina, znamená, že máme obmedzené možnosti čo sa týka využívania nášho jazyka v úradnom styku, alebo pri financovaní kultúry. Preto sme sa rozhodli toto zmeniť, a žiadať oficiálne uznanie našej menšiny,“ povedal Pavol Zamiška, starosta obce Kolačkov.

„Máme vlastný jazyk, vlastné tradície, kultúru. Naši folkloristi rozvíjajú a udržiavajú našu tradíciu, chceme zrekonštruovať aj starý goralský domček. Chceme si zachovať zvyky našich predkov, a učiť naše deti o nich tiež. Žiaľ, Gorali dostávajú menší priestor, než by si zaslúžili. Napriek tomu nedopustíme, aby zanikla naša goralská kultúra,” vysvetlil Jozef Bravis, predseda Združenia Goralov Slovenska.

V nasledujúcich týždňoch sa budú konať regionálne stretnutia v regiónoch obývaných goralskou menšinou, kde sa sformujú rámce kampane k sčítaniu v roku 2021, a kde sa hore uvedené témy spracujú do Memoranda Goralov na Slovensku.

zdroj: https://imb-bmi.org/2020/09/29/imb-goralska-mensina-ma-byt-uznana/?fbclid=IwAR1xjEAhWzy9Qs-L9bC7W-Gq8lu_wyIbGuP8sucGAKr5_uKx47Rg_ssAWRI