Ján Gondek získal ocenenie za celoživotný prínos

V poradí 5. ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja už pozná svojich laureátov. Piatim osobnostiam kraja za rok 2018 budú udelené ocenenia za prínos v rozličných oblastiach cestovného ruchu. Jedným z ocenených za celoživotný prínos bol i Ján Gondek.

Ján Gondek, potomok prvého pltníka Gašpara Gondeka na rieke Dunajec, rodák z obce Lesnica, sa výrazne zaslúžil o rozvoj Zamaguria, cestovného ruchu, medzinárodnej spolupráce a zviditeľnenie tejto časti Slovenska doma i v zahraničí. Svoj život spojil s cestovným v roku 1988, keď sa stal zamestnancom Chaty Pieniny. Sám sa stal jej prevádzkovateľom od roku 1995. Je zakladateľom občianskeho združenia „Rozvoj Pienin a Zamaguria“ a spoluzakladateľom spolku „Slovensko – Poľskej spoločnosti pre spoluprácu, priateľstvo a dobré susedské vzťahy“. Zaslúžil sa o otvorenie jedného z prvých peších hraničných priechodov Lesnica
–Szczawnica. Túto turistickú oblasť atraktívnu splavom na pltiach po rieke Dunajec, navštívi počas letnej turistickej sezóny 700 000 turistov.

Ján Gondek je každoročne organizátorom podujatí:

 • Otvorenie letnej turistickej sezóny
 • Pieninské leto na slovenskej i poľskej straneSpoluorganizátor podujatí:
 • Zamagurské folklórne slávnosti
 • Odomkýnanie Dunajca
 • Medzinárodný duatlon Lesnica – SzczawnicaZaslúžil sa o príliv investícií do regiónu a vybudovanie:
 • informačného centra Pieniského národného parku,
 • turistického chodníka k rieke Dunajec,
 • tenisových kurtov,
 • čističky odpadových vôd v Szczawnici za účasti slovenskej firmy a ďalších objektov.Zdroj: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/ocenenia/cena-predsedu-psk/rok-2004/jan-
  gondek.html