Literárny festival v Zakopanom

V poľskom meste Zakopané sa začiatkom mesiaca august konal v poradí štvrtý ročník literárneho festivalu. História Zakopaného je úzko spojená s poľskou literatúrou a preto sa i samotný festival začal 9. augusta, v deň milovníkov kníh. Otvorenie festivalu prebehlo na kultúrnom námestí Niepodległości v centre Zakopaného. Prítomných v úvode privítal Krzysztof Najbor, aktor Teatru Witkacego. Otvorenia sa zúčastnil i primátor mesta Leszek Dorula. Trojdňový festival sa niesol pod heslom „Zakopané číta“. Bohatú literárnu históriu mesta aktéri podujatia priblížili promóciou publikácie pod názvom “Spacerem po Zakopanem“ autorky Agnieszky Jurczyńskej-Kłosok.
Podujatie prebiehalo sprievodným programom i v mestskom kine v pásme “Niewidzialna” v réžii Magdaleny Żarneckiej, Przemysława Jaszczaka a Sebastiana Dembskiego. V mestskej galérii Sztuki im. Władysława hr.  amoyskiego prebiehalo podujatie zamerané na kaligrafiu, ktorého sa zúčastnili mnohí návštevníci. Počas podujatie na námestí sa mali návštevníci možnosť stretnúť a pozhovárať s viacerými autormi kníh. Pripravené boli  podujatia pre deti. Na kultúrnom námestí mali možnosť návštevníci navštíviť i knižný trh v znamení „ Pod Tatry len s knižkou“. Na výber bolo množstvo kníh z viac ako 30 vydavateľstiev z celého Poľska.

rf