MODLENIE V ŽDIARI V DOME NEBOHEJ (NEBOHÉHO)

Plickovci Ždiar / Jozef Bachleda, Miroslav Vavák a Peter Michalák (†)/ vznikli ako trojica nadšencov pre Ždiarsky folklór, jeho zaznamenávanie a vracanie do pôvodnej podoby z medzivojnového obdobia (kedy bol na vrchole). Ich aktivita sa začala spoločne ešte so zomrelým Petrom Michalákom. Teraz fungujú v dvojici, ale všetky aktivity, ktoré začali aj s Petrom uvádzajú so všetkými tromi menami.

A práve PLICKOVCI ŽDIAR len nedávno vydali malú knižočku, ktorou sa snažia uchovať v pôvodnej forme jednu časť zo starých zvykov v Ždiari. V tejto brožúrke (34 strán, formát B6) je presne popísané modlenie v dome zomrelého tak, ako sa dodnes realizuje v Ždiari. Tento zápis urobil Jozef Bachleda podľa aktuálnej audio nahrávky v Bachledovej doline. Nachádzajú sa tu aj tri piesne s ich notovým zápisom. Pomedzi zápis je vložených pár starších aj novších tematických fotografií.


V mnohých dedinách na Slovensku bola v minulosti zaužívaná tradícia uchovávania tela zomrelého člena rodiny doma. Keďže v minulosti neexistovali žiadne Domy smútku, či klasické márnice, vychádzalo to priamo z nutnosti, kde uchovať telo zomrelého do poslednej rozlúčky a pohrebu. Súčasťou obradov, ktorými odprevádzali členovia rodiny, známi a susedia svojich blízkych bolo aj modlenie v dome zomrelého, ktoré sa v niektorých obciach – ale už iba sporadicky – uskutočňuje až dodnes.

„V obci Ždiar sa tieto tradície udržujú v mnohých rodinách aj dnes. A to dokonca nie iba za ľudí, ktorí priamo teraz žili v Ždiari, ale často sa modlia príbuzní aj za takého zomrelého, ktorý zomrel ďaleko od Ždiaru. Potom neskôr sa modlia aj v kostole, kde sú tieto modlitby trošku iné. Vkladá sa tam ešte stať o svätom Otcovi. Inak je základ rovnaký“- priblížil Miroslav Vavák, člen skupiny
Plickovci Ždiar.

Ako ďalej uviedol, v Bachledovej doline, donedávna dosť uzavretej komunite, sa tieto tradície zachovali v archaickej, tradičnej podobe. Jozef Bachleda v lete nahral tieto modlitby na audio záznam, keď zomrela jedna suseda.

„Urobili sme prepis nahrávky zo Ždiaru z Bachledovej doliny a overili sme ešte zápis u rodiny Petra Michaláka priamo v centrálnej časti Ždiaru, aby to naozaj bolo autentické. Súčasťou modlenia sú aj
piesne, z ktorých sa niektoré spievajú iba tu v Ždiari. Preto aj zápis piesne je v knižočke v originálnej Ždiarskej goralštine. Tieto piesne sú zapísané aj do notovej osnovy v tónine, a akej sa majú spievať“- uzavrel Miroslav Vavák, člen skupiny Plickovci Ždiar.

Pomedzi text modlenia sú uvedené staré aj novšie fotografie, ktoré tematicky súvisia s témou modlenia, pohrebu a kostola s cintorínom. Knižku je možné si zakúpiť od 9.12.2019 v Múzeu Ždiarsky Dom v Ždiari.

rf

dav_vivi