STARÝ KOSTOL Matky Božej Częstochowskiej na Pęksowym Brzyzku

V poľskom Zakopanom, ktoré je akýmsi nepísaným sídlom Goralov sa nachádza starý kostol zasvätený matke Božej Częstochowskiej. Západná časť kostola bola vybudovaná goralmi pod vedením Sebastiana Gąsienicy v roku 1847. Kostol je orientovaný inak ako ostatné sakrálne stavby v línii východ-záchod, ale tak, ako susedné goralské chalupy- vchod má od juhu. Vraví sa, že ho od základov vybudol prvý zakopiansky farár Józef Stolarczyk, čo však nie je pravda, keďže základy kostola boli už v čase keď prišiel prvý kňaz koncom novembra 1847 položené. Prvá svätá omša sa v kostole konala 6. januára 1848. Súčasný tvar doladil v rokoch 1850-51 už spomínaný farár Józef Stolarczyk.

Vnútro kostola nie je veľké a jeho zdobenie vo veľkej miere pochádza z čias farára Stolarczyka. Tri oltáre- hlavný a dva bočné uskutočnil v polovici 19. storočia známy rezbár podhalański Wojciech Kułach-Wawrzyńcok z Gliczarowa. Prvotne bol patrónom kostola św. Klemens. Pred druhou svetovou vojnou bola patrónkou Matka Božská Częstochowska, ktorá je patrónkou kostola dodnes. V tesnej blízkosti kostola sa nachádza kaplnka Gąsieniców, ktorá bola prvou sakrálnou stavbou v Zakopanom a to vďaka Pawłovi Gąsienicovi, ktorý ju postavil okolo roku 1800.

---
rf