Stretnutie pasovaných goralov v Pieninách v Lesnici

Novinkou, teda akýsi nultý ročník stretnutia pasovaných goralov začal písať svoju históriu v nedeľu 1. septembra v obci Lesnica v Pieninách. Podujatie otvoril Ján Gondek, ktorý je známy tým, že pasuje za goralov ľudí , ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o rozvoj goralskej kultúry a rozvoj regiónu Pienin. Následne už pódium prenechal všetkým dobre známemu Ivanovi Tulimu Vojtekovi, ktorý je tiež pasovaným goralom. Na pódiu sa prítomným predstavili a hlavne zaspievali, Peter Stašák, Marcela Laiferová, Štefan Wimmer, Pavol Stašák, ale i Abba Slovakia goralská skupina Flisok. Humorným slovom podujatie doplnil nemenej známy Oliver Andrásy. Prítomných pozdravil i predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý bol následne už spomínaným Jánom Gondekom pasovaný za gorala spolu s Marcelou Laiferovou, Oliverom Andrásym, riaditeľom Správy a údržby ciest PSK Marcelom Horváthom Martinom Janoškom – riaditeľom Krajskej organizácie cestovného ruchu a Martinom Kuľandom, stolárom, ktorý skrášľuje Chatu Pieniny.

Pomoc regiónu prisľúbil už spomínaný Marcel Horváth, ktorý ako uviedol, v pláne je rekonštrukcia úsekov ciest Veľký Lipník – Červený Kláštor – Spišská Stará Ves a Horský priechod Magura, pričom ide o takmer 22 kilometrov ciest. Pomoc regiónu potvrdil aj predseda PSK Milan Majerský. PSK požiadal o nenávratný finančný príspevok z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľsko INTERREG na opravu úseku cesty Hniezdne – Kamienka, na vstupe do Pienin. Ďalšou novinkou je investičný zámer v samotnej obci Lesnica, kde ide o rozšírenie cesty vedúcej z výstupišťa pltí smerom do obce, ktorá v súčasnosti nespĺňa parametre cesty III. triedy.

rf