V Prešove slávnostne otvorili poľský konzulát

V Prešove v júni slávnostne otvoril honorárny konzulát Poľskej republiky na Slovensku. Honorárnym konzulom sa stal Ján Hudacký.

Úlohou Honorárneho konzulátu Poľskej republiky na Slovensku je rozvoj kontaktov v oblastiach, ako hospodárstvo, školstvo, kultúra, veda či turizmus. Medzi jeho hlavné ciele tiež patrí prehlbovanie a upevňovanie medzinárodných vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom.

Honorárnym konzulom Poľskej republiky na Slovensku sa stal bývalý poslanec Európskeho parlamentu Ján Hudacký.

Honorárny konzulát Poľskej republiky na Slovensku sídli v Prešove, na Hlavnej ulici č. 139 v centre mesta. Dnes ho slávnostne otvoril veľvyslanec Poľska na Slovensku Krzysztof Strzałka, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

„Dobrá cezhraničná spolupráca je základom pre rozvoj čohokoľvek na medzinárodnej úrovni, preto ma veľmi teší, že sme dnes mohli slávnostne otvoriť honorárny konzulát Poľskej republiky na Slovensku práve so sídlom v Prešove. Verím, že aj vďaka tomuto kroku sa vzťahy s našim partnerským mestom Nowy Sącz ešte viac prehĺbia,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

V minulom roku poctil Prešov svojou návštevou veľvyslanec Poľska na Slovensku, Krzysztof Strzałka, ktorý vtedy do Prešova prišiel po prvýkrát od zvolenia do funkcie. Zaujímal sa o spoluprácu Prešova a jeho partnerského mesta Nowy Sacz, ale aj o dopravu či projekty, ktoré Prešov realizuje v spolupráci s Poľskom. Ide o miniprojekty História miest v novodobom dizajne a Pohľad do minulosti: historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova. Oba projekty boli realizované s finančnou podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom bola propagácia, rozvoj a trvalo udržateľné využitie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva miest a regiónov s cieľom zvýšiť atraktivitu pohraničia pre návštevníkov a obyvateľov.

Mesto Prešov so svojím poľským partnerským mestom Nowy Sącz intenzívne spolupracuje aj v ďalších projektoch. V mestskej Galérii v Caraffovej väznici sa vlani už po druhýkrát uskutočnila spoločná výstava umelcov z partnerských miest Prešova pod názvom  PRIATEĽSTVO – BARÁTSÁG – PRZYJAŹŃ, a to s cieľom oživiť partnerské vzťahy medzi najbližšími susedmi, mestami, s ktorými má Prešov veľa spoločného.  Do medzinárodnej spolupráce sa s radosťou zapájajú aj školy. Žiaci z mesta Nowy Sącz sa predstavili napr. na vianočnom volejbalovom turnaji žiakov a žiačok s medzinárodnou účasťou, ktorého hlavným organizátorom bolo ABC Centrum voľného času v Prešove.

zdroj: https://www.presov.sk/oznamy/v-presove-slavnostne-otvorili-polsky-konzulat.html?fbclid=IwAR3vlC0Kat8rON6Z8l3xTecFk1h7_8qQre0j0fKofvyaIxDvTrHrAcGSIBQ