Vo Svidníku znela Goralská hudba, tanec a spev

 

V nedeľu 18.11.2018 sa v priestoroch koncertnej sály ZUŠ konal v poradí 2. ročník Prehliadky
goralského folklóru. Hlavným organizátorom podujatia bolo OZ JAMARO, ktorého členmi sú Jaroslav
Krajkovič, Martin Gonšenica a Rozália Fuzériová. Podujatia sa zúčastnili mnohí vzácni hostia, gorali zo
Ždiaru, Lendaku, Kežmarku, ale i zo susedného poľského mesta Zakopané.
„Gorali sú známi ako hrdí, čestní a priami ľudia, ktorí vzhľadom na región a podmienky
v ktorých žili, neustále čelili ťažkým výzvam a denne ich zdolávali. Vo svojom srdci vždy
zachovávali tradície svojich predkov a svojim životom im preukazovali úctu, česť a hrdosť. Áno,
presne takýto boli praví Gorali a je pre mňa cťou, že práve takýto sú dnes tu s nami. Nielen
fyzická sila, ale i duchovná čistota boli odjakživa ozdobou typického gorala. Gorala, ktorý vo
svojom srdci neustále niesol odkaz svojich predkov“- privítala prítomných moderátorka podujatia
Rozália Fuzériová.